РАЗОМ МИ

Чим ми займаємося

 

Про нас

  • формування у здобувачів освіти системи знань, умінь, навичок роботи з сучасними інформаційними технологіями;
  • використання здобутих знань і вмінь на практиці;
  • розвиток уміння передавати власні задуми засобами комп’ютерних технологій;
  • розвиток творчих здібностей, нестандартного мислення.

Майбутні події

Напрями роботи

055-contract-11
Науково-дослідний

Участь у наукових конференціях, семінарах, дискусіях.

015-answer
Розробка ІТ рішень

Створення програмних продуктів

034-ebook
Дизайн & графіка

Проектування 3D графіки, інфографіки, мультимедійних застосунків

 

Наші керівники

Існування студентського наукового гуртка «ІТ» є необхідним для становлення і розвитку майбутніх фахівців, які удосконалюють і поглиблюють свої знання, знаходять свою наукову стежину.
Протягом реалізації запланованих заходів студенти-гуртківці переймають досвід своїх старших колег та наставників-викладачів, які із задоволенням передають набуті за довгі роки своєї професійної діяльності знання юним колегам для того, щоб у майбутньому останні стали висококваліфікованими фахівцями в галузі інформаційних технологій.

Останні новини

 

Наша діяльність

Цифрове прибирання

16 травня 2023 року під час тижня циклової комісії інформаційних

ІТ марафон “Розробка рішень покращення тимчасових умов проживання ВПО”

З нагоди 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, Відокремлений

Математика – це просто

Залучення здобувачів освіти до участі в різноманітних поза аудиторних заходах